В тишината на отминаващите световни дни за борба с домашното насилие над жени

Много неща се изговориха за насилието в последните месеци. Говореше се за насилието над жени, мъже, деца, възрастни хора. Чухме и научихме много за жертвите на насилие, но никой не се сети да попита нас – „силните“ момчета и момичета в МВР за мнението ни. […]

Гледната точка на полицаите за домашното насилие

“Много от жертвите решават да дадат пореден шанс на своите насилници. Страхуват се, срамуват се, изпитват вина и заради това оттеглят жалбите си. В повечето случаи насилието не спира. В някои случаи цената на оттеглената жалба може да е животът на този, който я е […]

„Търсех някаква сламчица“. Колко време България ще мълчи за домашното насилие?

Петя решава да напусне мъжа си, докато се крие заключена заедно с детето си в дома си. През това време той крещи, хвърля камъни и чупи предмети отвън. Преди това тя е била подлагана в продължение на години на психически и физически тормоз. Преживяла е […]

Слабо известен из нашите географски ширини е произходът на датата, на която се отбелязва Международният ден за борба против насилието срещу жени – 25 ноември.

Как убийството на три сестри свали един диктатор и роди световно движение Движението против насилието срещу жени избра за свой Международен ден датата, на която през 1960 г. в Доминиканската република жестоко са ликвидирани сестрите Мирабал, борили се срещу мракобесния режим на Леонидас Трухильо Минерва, […]

Ескалацията на домашното насилие показва, че законовата закрила се нуждае от подобрения

Статията е изготвена от Стефани Кирилова, студент в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Втора награда на проведения студентски конкурс „Правни проблеми при защитата от домашно насилие“. Въпросът за домашното насилие стана особено наболял през последната година, в която обществото ни живее по „извънреден“ начин. […]

Джобен наръчник срещу домашното насилие

Здравейте!Щом четете този текст, вероятно сте професионалист, чиято работа включва ежедневна грижа за хората – възрастни или деца, или гражданин, който има отношение по темата за насилието. Вие можете да сте решаващият фактор за началото на добра промяна в нечий човешкиживот. Борбата с домашното насилие […]

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (ЗИД на ЗЗДН), са продиктувани от необходимостта да се отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база и за изпълнение на препоръките на Европейската комисия […]