Промени в Закона за защита от домашното насилие – необходима реформа, но неизпълнена до край

Източник: Български център за нестопанско право Уредбата за борба с домашното насилие в България е сравнително нова, като Закон за защита от домашното насилие (ЗЗДН) е приет през 2005 г., а криминализирането му (под формата на отегчаващо обстоятелство за някои престъпления) се осъществява чак през […]