Пресконференция по представяне на проект „Активни срещу насилието над жени”

На 25 ноември 2019 година бе проведена пресконференция, с която се отбеляза началото на проект „Активни срещу насилието над жени”, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с Фондация „Общество и сигурност”, […]