На 25 ноември 2019 година бе проведена пресконференция, с която се отбеляза началото на проект „Активни срещу насилието над жени”, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с Фондация „Общество и сигурност”, чиято основна цел бе да активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Участие в пресконференцията взеха представители на Фондация „Асоциация Анимус“ и представители на Фондация „Общество и сигурност“.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „Общество и сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *