На 27 февруари 2020 г. се проведе четвъртата и последна от първия кръг работни срещи с представители на заинтересованите страни за за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики. На срещата присъстваха представители от различни институции и неправителствени организации от Област Смолян, като общото между тях е активната работа за решаване на проблемите и по темата „домашно насилие“.

По време на работната среща бе представен проекта, неговите цели и очаквани резултати, прогнозния график на изпълнение на дейности и набиране на информация. Бяха обсъдени и опита, който имат участниците от Смолян в работата по случаи на домашно насилие, както се формираха изводи и препоръки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество, а също така бяха набрани и предложения за оптимизиране на законодателството.

С това първият кръг от работни срещи приключи. Предстои адаптиране на създадения модел за мониторинг на политики, съгласно предложенията на участниците в София, Сливен, Силистра и Смолян, след което ще стартира набирането на информация по договорените показатели и критерии.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с Фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *