Фондация „Общество и сигурност“

Можете да се обърнете към нас за получаване на допълнителна информация за насилието, предоставяне на контакти и насочване към конкретна институция или услуга по ваше желание, а също така и за получаване на детайлна информация относно ролята и функциите на полицейските служители в случаите на насилие, без значение каква е неговата форма и независимо каква е вашата рола – жертва, свидетел или и двете.

Можете да се свържете с нас, използвайки един от следните начини:

  1. Да ни посетите на място на следния адрес:

София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет. М, офис 5
те./факс: +359 2 983 44 45


2. Да ни изпратите имейл на ssf@ssf-bg.eu

3. Да ни изпратите съобщение във Facebook

Можете да ни следите на нашия уебсайт, във Facebook, Instagram и Youtube.

„Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от фондация „Общество и сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че съдържанието на сайта отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *