Още една гледна точка за причините за домашно насилие

Няма просто обяснение за домашното насилие /ДН/. За да се разберат причините довели до насилие в едно семейство трябва да се изходи от индивидуалните характеристики на двамата партньори и от начина им на взаимодействие.

 • ДН е породено най-вече от патриархалните норми в обществото. То има своите корени в традиционно подчинената роля на жената в личния и обществения живот. Все още цари схващането, че мъжете са по-висши, а жените са вещи, които те могат да третират както намерят за добре. Често дори за мъжете е гордост това, че държат жената в подчинена позиция. Шамарите и въобще насилието понякога са повод за хвалба сред приятели.
 • Ниският социален и икономичен статус на жените може едновременно да е причина и следствие от насилието. Тежкото социално и икономическо положение, се отбелязва като причина за нарастването на ДН. Натрупването на отрицателни емоции се пренася в къщи, където между четири стени насилника може да отреагира агресивните си пориви. Дома е защитеното за него място. От една страна акта на насилие рядко излиза извън семейството, а от друга страна той не се наказва. За съжаление българските мъже нямат придобити навици за отреагиране на агресивните пориви по подходящ начин и често ги насочват към хората, които стоят най-близко до тях. 
 • Едно от нещата, които със сигурност се знаят за насилието, е че то в най-голяма степен е свързано с модела на поведение, който се наблюдава в първичното семейство. Когато децата израстват в семейства, в които насилието над жената е толерирано, е много вероятно да пренесат модела, който са наблюдавали при изграждането на вторичното си семейство. Момичетата често стават жертви, тъй като за тях това е участта на жената да бъде физически и психически малтретирана, и съответно момчетата от тези семейства често стават насилници. Ако момичето е израствало в семейство, в което побоите от страна на бащата върху майката са били ежедневие, то обикновено заема страната на майката. То става свидетел на послания като: „Една съпруга, трябва да търпи, да понася насилието, да е смирена и да се грижи за семейната цялост. Ти като дъщеря също трябва да търпиш.” Жената, жертва на насилие живее с убеждението, че за да бъде обичана трябва да заплати по някакъв начин и се оставя да бъде малтретирана. В последните години се наблюдава обрат, при който момичетата също стават насилници във вторичните си семейства. Това се поражда, както от начина на възпитание в семейството, в което са израствали, така и от факта, че навсякъде в медийните пространства  и обществения живот присъства агресията, като начин за справяне със ежедневието. Ако момчето е живяло в подобни условия, то се научава да бъде грубо, защото това е неговия модел за „истински” мъж. При конфликт с партньорката се държи като „истински” мъж и удря. То не познава други начини за справяне с проблемите и повтаря заучения модел.

Жената, жертва на домашно насилие, много често:

 • смята, че ако приеме насилието ще разреши семейните проблеми.
 • поема вината върху себе си за всичко, което се случва в отношенията с партньора.
 • има ниско самочувствие и смята, че не притежава личностни и социални умения и трябва да се подчинява на партньора си.
 • расте в семейство, в което има насилие.

Мъжът, който упражнява насилие над партньорката си, много често:  

 • смята, че насилническото му  поведение е за доброто на  семейството  и  неговото благополучие.
 • за да се справи с чувствата си на вина, предизвикани от упражненото насилие, мисли, че във всяко семейство е редно да се спазва правото на по-силния.
 • нахлува рязко в личното пространство на партньорката си, без да си даде сметка, че това измъчва жената.
 • расте в семейство, в което има насилие.

Източик: Фондация П.У.Л.С.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *