УВОД КЪМ ДОКУМЕНТА

Домашното насилие е значим социален проблем, който е разпознат от българското общество и за неговото преодоляване е направена огромна и значима стъпка с приемането през 2005 г. на Закона за защита от домашното насилие. „Природата” на домашното насилие, като феномен, скрит зад стените на дома и покрит от чувствата на срам и вина на въвлечените хора, го прави невидим за околния свят. В същото време точно околните хора са най-големият ресурс за пострадалите от домашно насилие – да потърсят помощ и да спрат насилието. Ежедневно стотици професионалисти от всички сфери на социалния живот срещат жертвите на домашното насилие – с насинени лица, с уплашен поглед и загубени надежди. Оценката, планираното действие и мултидисциплинарната работа са професионалната реакция, която би подкрепила пострадалите и би дала шанс за живот без насилие.
Домашното насилие най-често засяга жените, като е установено, че този проблем се основава на половото неравенство. Домашното насилие е нарушение на човешките права, което лишава жените от възможността да се наслаждават на гарантираните им основни свободи. То ги прави още по-уязвими и е една от главните пречки за преодоляване на неравенството между жените и мъжете в обществото. Насилието в семейството се среща навсякъде по света въпреки положителните усилия в сферата на законодателството, политиките и практиките.

В този контекст Координационният механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие е рамка на сътрудничество, чрез която ангажираните професионалисти от държавните институции, неправителствените организации и общините обединяват и синхронизират своите усилия за своевременна намеса и ефективна подкрепа на пострадалите от домашно насилие. В по-широк контекст Координационният механизъм е подпомагане и развитие на националната политика в подкрепа на жените, жертви на насилие, което е в съответствие с политиките на Европейския съюз, изискващи
държавите членки да предоставят достъп до адекватно финансирани услуги и до ресурси, отговарящи на минималните стандарти за помощ. В този контекст специализираната подкрепа за жените, пострадали от домашното насилие, е от ключово значение за живота им.

Източник: Фондация „Асоциация Анимус“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *