Ако Вие или Ваш познат сте жертва или свидетели на насилие, можете да потърсите помощ, информация и подкрепа на

Национална телефонна линия за хора, пострадали от насилие

0800 1 86 76 или 02 981 76 86

Национална Гореща телефонна линия е насочена към жени, мъже и деца и техните близки, които са станали жертви или свидетели на насилие, трафик на хора, трудова експлоатация или друг вид насилие. На линията обаждащите се могат да получат помощ и подкрепа за конкретните случаи на насилие, като и да бъдат насочени към социални услуги в цялата страна.

Всяка сряда от 17:30 до 21:00 ч. на линията се предоставя безплатна юридическа подкрепа, като обаждащите се могат да се информират по-конкретно за необходимите процедури по издаването на заповед за незабавна защита и/или по други юридически въпроси.

Към Националната телефонна линия за пострадали от насилие има разработена кореспондентска програма. На имейл 029817686@animusassociation.org пострадалите от насилие могат да изпращат писма, в които да споделят за ситуацията, в която се намират. По електронен път също може да бъде оказана подкрепа, да се изготви план за собствената безопасност на пострадалото лице и да се предостави нужната според конкретния случай информация.

Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие, е 24-часова услуга, управлявана от фондация „Асоциация Анимус“, с безвъзмездната финансова помощ на Министерство на правосъдието.

Източник: https://activeagainstviolence.com/ot-do-ya-za-nasilieto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *